Slamsuger trailer med sugtårn | Mulighed for special løsning

Slamsugertrailer

Hvad er en slamsugertrailer?

En slamsugertrailer er en slamsuger, der er monteret på en trailer i stedet for på et køretøj. Det er en transportabel enhed, der normalt trækkes af en lastbil eller et andet køretøj, og den er designet til at opsamle og transportere forskellige former for vådt affald, såsom slam, spildevand, septiktank affald, olie og kemikalier.

Slamsugertrailerne har en stor tank, der kan indeholde store mængder af affald, og en kraftfuld sugepumpe, der kan tømme kloaksystemer, rense brønde, og fjerne overskydende vand fra oversvømmelser. Disse enheder bruges ofte i områder, hvor der ikke er adgang til store køretøjer, eller hvor der er behov for en mere fleksibel og transportabel løsning.

Slamsugertrailere kan være meget nyttige i mange forskellige brancher, såsom bygge- og anlægssektoren, industrielle virksomheder, kommuner og i landbruget.

En slamsugertrailer er et fantastisk værktøj. Den kan gøre din hverdag meget nemmere. Hvordan bruges en slamsugertrailer?

En slamsugertrailer bruges til at opsamle og transportere forskellige former for vådt affald. Her er nogle almindelige måder, hvorpå en slamsugertrailer kan bruges:

  1. Tømning af septiktanke: En slamsugertrailer kan bruges til at tømme septiktanke og transportere det opsamlede spildevand til en passende behandlingsfacilitet.
  2. Rensning af kloakker og afløb: Slamsugertrailere kan bruges til at rense kloaksystemer og afløb for at fjerne snavs og andre materialer, der kan forårsage tilstopninger og blokeringer.
  3. Opsamling af kemisk affald: Slamsugertrailere kan bruges til at opsamle og transportere kemisk affald fra industrielle virksomheder og andre faciliteter, der producerer farligt affald.
  4. Fjernelse af oversvømmelser: Slamsugertrailere kan bruges til at fjerne overskydende vand fra oversvømmelser og andre vandrelaterede nødsituationer.
  5. Rengøring af damme og tanke: Slamsugertrailere kan også bruges til at rense damme og tanke, hvor der er ophobet snavs, slam eller affald.


Når slamsugertrailerne bruges, skal der tages passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte arbejderne mod farlige kemikalier, giftige dampe og andre risici, der kan være forbundet med opsamling og transport af vådt affald.Færdig opbyggende sugetrailere optil 3500 kg vises nedenstående. Traileren er specialopbygget og integreret med sugepumpen så vægt og form er optimeret.  

Filtre

Der er 1 produkt.

Viser 1-1 af 1 element(er)