Rotationsdyser til aflejringer og fedt

Rotations- og vibrationsdyser til fjernelse af aflejringer og fedt i rør.

Rotationsdyser anvender roterende vandstråle til rengøring af røret. Er det ikke tilstrækkeligt er det muligt at anvende vibrationsdyser som enten banker eller vibrerer under fremføring.

Filtre