Gravesuger

Gravesuger

En gravesuger og en slamsuger er begge typer af sugebiler, men de har forskellige anvendelsesområder og funktioner:

 

Gravesuger

Anvendelse: En gravesuger bruges primært til at fjerne jord, grus, sand og andre løse materialer fra byggepladser, udgravninger og andre steder, hvor traditionel gravedrift kan være vanskelig eller tidskrævende. De kan suge materialer fra dybder og steder, hvor manuel gravning ville være besværlig.

Funktion: Gravesugeren er udstyret med en kraftig sugeenhed, der kan håndtere tunge og kompakte materialer. Den kan f.eks. suge jord væk omkring rør, kabler eller fundamenter uden at skade disse strukturer.


Typiske opgaver: Fjernelse af jord fra smalle eller vanskeligt tilgængelige områder, præcisionsgravning ved infrastrukturprojekter, rensning af byggepladser.

 

Slamsuger

Anvendelse: En slamsuger bruges primært til at fjerne flydende og halvflydende affaldsmaterialer som slam, spildevand, fedt og lignende fra kloakker, septiktanke, brønde og industribeholdere.


Funktion: Slamsugeren er udstyret med tanke og pumper, der kan håndtere store mængder væske og slam. Den har ofte en højtryksrensningsfunktion, der gør det muligt at løsne og skylle affaldsmaterialer, så de lettere kan suges op.


Typiske opgaver: Rensning og tømning af kloakker, septiktanke, olieudskillere, industribeholdere til slam, samt oprensning efter oversvømmelser.

 

Kort opsummering

Gravesuger: Fjerner fast og løst materiale som jord og grus fra byggepladser og udgravninger.


Slamsuger: Fjerner flydende og halvflydende affaldsmaterialer som spildevand og slam fra kloakker og septiktanke.

 

Filtre

Der er 1 produkt.

Viser 1-1 af 1 element(er)