FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på. FN’s verdensmål består af 17 forskellige mål, som man ønsker at indfri frem mod 2030.

Virksomheden har et ønske om at arbejde aktivt med ESG-mål. De næste tre år vil fokusere på en omstilling til grønnere drift, hvor dieselmotorer forsvinder fra produktsortimentet og kemikalier enten udfaset eller reduceret i fareklasser.

Sammen med producenterne vil virksomheden arbejde hen imod en grønnere fremtid og implementere løsninger, der styrker miljøpræstationen. 

FN Verdensmål.png


Hos C-TV Technology arbejder vi aktivt med Verdensmål nr. 6, 7, 9, 11, 12 og nr. 13. Vi vil også gerne i mål med nr. 5, men det er meget svært at rekruttere kvinder til denne branche.