{product_name:25}
search
  • {product_name:25}
  • {product_name:25}

SUPER 1000 vandgenbrugsanlæg - teknisk beskrivelse

2 biler i 1! Kør enten som genbrugsslamsuger og spul med det rensede slamvand ELLER luk helt mellem vandtank og slamtank og kør som en almindelig Kombi-slamsuger.

Patenteret rensesystem med både sedimentering og dobbel-cyklonsystem integreret i een tank sikrer minimal restmængde af partikler i det rensede vand. Super 1000 er specielt velegnet til slamvand med højt indhold af organisk materiale.

Antal

Teknisk specifikation:

Det patenterede vandgenanvendelsessystem fra tyske Wiedemann, der er en af verdens største producenter, anvender et fysisk system uden filter, som derfor ikke stopper til og har en kapacitet 1.600 ltr./min. (3-4x maximal ydelse af højtrykspumpen).

Patenteret dobbelt koblingssystem til højtrykspumpen, som sikrer en bedre økonomisk og økologisk drift. 

Eet-tank system udført i rustfrit stål med vandtank integreret i slamtank med hydraulisk drevet prop til fuldstændig aflukning mellem vand og slam. Cylindrisk tank med op til 14.000 ltr. slamtank / vandtank. Tømning via hydraulisk tip 50 grader og mulighed for at anvende lavtryksspul fra det selvrensende net til at skylle restmateriale ud. Tophængt slamdør åbner hydraulisk med 2 stempler.

Wiedemann har udviklet sin egen væskeringspumpe (vakuumpumpe), som kan leveres i 4 varianter fra 2.000 m3 til 4.500 m3 per time. Pumpen køles med vand fra genanvendelsessystemet, hvilket giver en vægtbesparelse på ca. 700 kg.

Genbrugsbilen leveres med 180 graders svingbar udlæggerarm på maks. 6,2 mtr hvoraf de 1,2 mtr. teleskoparm er med 30 mtr. DN100 sugeslangerulle monteret vandret på tank. OPTION: Kan bestilles med Spectro 360 graders system som kan dreje 360 grd. rundt om lastbilen, og løftes 25 grader op og 10 grader ned.

Transportrulle med op til 30 mtr. DN80 sugeslange el. 25 mtr. DN 100 kan monteres på siden af lastbilen.  

Stort DN 32, 180 mtr. højtrykspuleanlæg f.eks. URACA og lille højtrykspuleanlæg DN13 kan monteres med hydraulisk udrul. Begge systemer kan monteres sammen med udlæggerarm eller på bagklappen.

Det er muligt tilkøbe det patenterede kameradysesystem Sputnik fra tyske minCam. Systemet kan anvendes fra DN100 - DN 400 mm hovedledninger og i stikledninger med gentagende 90 grd. bøjninger. Kameraet er et høj opløseligt kamera med LED lys. Det er muligt at optage og lagre data og videofiler.

Køretøjet leveres med 12" smart touchskærm, kontrolsystem til overvågning af alle processer med mulighed for online diagnose af systemet.

Køretøjet kan leveres i flere options-muligheder efter ønske. 

Beskrivelse af en-tank vandgenanvendelses system:

Super1000_1-tank

Systemet er baseret på et koncept om at rense vandet fysisk. Det består af 7 rense-trin med de følgende hovedekomponenter:

- Sedimentering
- Selvrensende vandpassage (net) med klokkeformet lukning
- Cykloner

Trin 1:
Slamvandet skal passere det det selvrensende net for at separere de større materialer (sten, dåser osv.). Disse materialer holdes i den bagerste del af slamtanken.


Trin 2:
Efter slamvandet har passeret nettet flyder det ind i et sedimenteringsområde. I sedimenteringsområdet bliver vandet separeret fra sand, slam og andet solidt materiale via fysisk sedimentering (i den forreste del af slamtanken).


Trin 3:
Det selvrensende net med klokkeformet lukning fungerer som endnu en adskiller af sand og leder vandet ind i vandtanken, hvor det flyder gennem flere rense-trin (4-7). Den automatiske selvrensning af nettet foregår imod flowretningen og med brug af allerede renset (genbrugs) vand, som leveres af en centrifugalpumpe.


Trin 4-7:
Cykloner: Vandet separeres fra meget små sandpartikler ved hjælp af centrifugalkræfter. Partiklerne, som er blevet separeret fra vandet, transporteres automatisk tilbage i slamtanken. Det rensede vand ankommer til rent-vandkammeret (forrest i tanken), hvor det reneste vand føres til højtrykssystemet, mens det mest beskidte vand føres tilbage til vandkammeret og derefter igennem cyklonsystemet igen. Vandet passerer gennem cyklonerne og rent-vandskammeret 4 gange. Denne metode sikrer, at kun det allerreneste vand bruges til højtryksspulesystemet.

Anmeldelser (0)
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.