• Ny
Super 3000
  • Super 3000

Wiedemann enviro tec Super 3000 genbrugsbil

KØB EN GENBRUGSBIL OG SPARE TID OG PENGE !


Opgaven er "simpel" - adskille vand fra slam og rense det, så det kan genbruges uden at beskadige de mekaniske dele i f.eks. højtrykspumpesystemet. 

Driftsøkonomisk løsning, hvor genbrugsbilen opbygges på 2-, 3- eller 4.akslede lastbiler. De foretrukne mærker er MAN, Mercedes Benz og Scania.

Slamsugeren kan også leveres med ADR.

Se video her:

Antal

Beskrivelse

FORDELE:

- Unikt rensesystem med dobbelt cyklonsystem og 5-kammer sedimentering uden filtre sikrer minimal restmængde af partikler i det rensede vand.

- Optimal vægtfordeling via U-formet vandtank rundt om den pæreformede slamtank. Wiedemanns egne patenterede væskeringspumpe med kølesystem giver vægtbesparelse på 700 kg. ift. gængse genbrugssystemer.

- Pga. større mængde renset slamvand reduceres behovene for at fylde og tømme både vand- og slamtank, samt er der ingen ventetid for at fylde vandtanken pga. 5-kammer systemet, hvilket giver en stor besparelse på kørselsbehovet og muliggør op til 100% mere arbejdstid hver dag gennem kontinuerlig drift.

Teknisk specifikation:


Det patenterede vandgenanvendelsessystem fra tyske Wiedemann, der er en af verdens største producenter, anvender et fysisk system uden filter, som ikke stopper og med en kapacitet 1.200 ltr./min. (3x maximal ydelse af højtrykspumpen).

Patenteret dobbelt koblingssystem til højtrykspumpen, som sikrer en bedre økonomisk- og økologisk drift.  

To-tank system med separat vand- og slamtank. U-formet vandtank i rustfrit stål med en kapacitet på 5.000 ltr. Pæreformet slamtank er af rustfrit stål og ligger mellem 8.000 ltr. til 12.000 ltr.

Wiedermann har udviklet sin egen vakuumpumpe (væskeringspumpe), som leveres i 4 varianter fra 2.000 m3 til 4.500 m3 per time (minimum 3.000 m3 i Super 3000). Pumpen køles med vand fra genanvendelsessystemet, hvilket giver en vægtbesparelse på ca. 700 kg.

Genbrugsbilen leveres med 180 graders hydraulisk svingbar udlæggerarm på 6,2 mtr. og op til 1,2 mtr. teleskoparm med 25 mtr. DN125 eller 20 mtr. DN150 sugeslangerulle monteret vandret på tank. Option: Kan bestilles med Spectro 360 graders system som kan dreje 360 grd. rundt om lastbilen, og løftes 25 grader op og 10 grader ned.

Transportrulle med op til 30 mtr. DN80 sugeslange el. 25 mtr. DN 125 kan monteres på siden af lastbilen.   

Denne specielle opbygning med med slamtank i midten omgivet af den u-formede vandtank giver perfekt vægtfordeling under alle forhold. Af samme grund placeres vakuumslangerullen ovenpå tanken og over køretøjets centerpunkt.

Stort DN 32, 180 mtr. højtrykspuleanlæg eller 220 mtr. DN25, f.eks. URACA, er standard og lille højtrykspuleanlæg DN13 kan monteres med hydraulisk udrul. Begge systemer kan monteres sammen med udlæggerarm eller på bagklappen.

Det er muligt tilkøbe det patenterede kameradyse systemet Sputnik fra minCam. Systemet kan anvendes fra DN100 - DN 400 mm hovedledninger og i stikledninger med gentagende 90 grd. bøjninger. Kameraet er et høj opløseligt kamera med LED lys. Det er muligt at optage og lagre data og videofiler.

Køretøjet leveres med 12" smart touch skærm, kontrolsystem til overvågning af alle processer med mulighed for online diagnose af systemet.

System for tømning med snegl og tip af tank. Det er muligt at pumpe overfladevandet tilbage i kloakken inden tømning, også via tip den "modsatte vej" og brug af højtrykssystemet.

Køretøjet kan leveres i flere options muligheder efter ønske.  

Beskrivelse af to-tank vandgenanvendelses system:

reinigung.jpg

Spildevand (der består af vand, slam, sand og mineraler) suges ved hjælp af vakuum gennem sugeslangen ind i slambeholderen, se flowet i ovenstående skitse. Spildevandet passerer først gennem et selv-rensende mekanisk si med automatisk højdejustering og en gitterstørrelse på 0,6 mm, hvor sten og andet andre større objekter sorteres fra. Overfladen af filteret renses løbende med 5 bar vandtryk.  Hvis dette ikke er tilstrækkeligt kan der tilsluttes 20 bar vandtryk fra en højtrykspumpe f.eks. under tømning af anlægget.

Det forrensede vand føres herefter frem til første cyklonsystem. Her adskilles de lidt tungere elementer i vandet ved hjælp af centrifugalkraft. De separerende partikler føres tilbage til slamtanken. Det filterede vand føres direkte til vandtanken eller også anvendes til rensning af filteret.

Vandtanken er inddelt i 5 separate rum. Vand bevæger sig gradvis fra et rum til det næste og renses undervejs ved sedimentering. Vandet flyder fra det ene rum til det næste via et overløbssystem.

En centrifugalpumpe bringer vandet fra rum nr. 4 til det andet cyklonsystem, som er et dobbeltsystem. Her adskilles de knap så tunge elementer i vandet igen ved hjælp af centrifugalkraft. De separerede partikler føres tilbage til slamtanken. En gentagende cyklonproces udføres og det rensede vand føres nu direkte til rum nr. 5, som er lagertank for vand til højtrykspumpen.

Kapaciteten i systemet er 1.200 ltr./min., mens den største højtrykspumpe kun anvender 400 ltr./min!

Produktoplysninger

Produkt information

Spuleslange
180 - 240 mtr. 11/4"
Slamtank
8,000 - 12,000 ltr.
Vandtank
5,000 ltr.
Sugeslange
30 mtr. 4" / 25 mtr. 5" / 20 mtr. 6"
Højtryksslange
120 mtr. 1"
Tredje højtryksslange
80 mtr. 1/2"
Væskeringspumpe
2,000 - 4,500 m3/t
Transportrulle
30 mtr. 4"
Tømning af tank
Tømning via snekke
Teleskopisk sugearm
Vip op: 25° / vip ned: 10° / teleskop: 1.500mm / arbejdsradius 6,2 mtr. / svingbar 180° (OPTION: 360°)